Wat is een rubriek van een beleidsrapport?

Artikel 26 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus (BVR BBC) bepaalt dat een verbintenis alleen mag worden aangegaan op grond van het krediet dat toegewezen is aan een rubriek van de financiële nota van het budget, of op grond van een voorlopig krediet.
Elk lijntje van het officiële schema van de financiële nota van het budget, zoals bepaald in de bijlage van het ministerieel besluit van 26 november 2012, is een rubriek van die financiële nota. Er is dus telkens een ontvangstenkrediet en een uitgavenkrediet.

Voorbeelden:
In het exploitatiebudget (schema B2): elk beleidsdomein;
In het liquiditeitenbudget (schema B5):
- ‘II. Investeringsbudget’;
- ‘III. A. 2. Toegestane leningen’;
- ‘VII. C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen’.

De bedragen opgenomen in het doelstellingenbudget zijn geen rubrieken in de zin van artikel 26 van het BVR BBC, omdat het geen rubrieken zijn van de financiële nota van het budget.