Moet het OCMW de goedkeuring aan de Vlaamse Regering vragen om toe te treden tot een bestaande ziekenhuisvereniging?

Uitgebreide vraag

Moet het OCMW de goedkeuring aan de Vlaamse Regering vragen om toe te treden tot een bestaande ziekenhuisvereniging?

Antwoord

Het OCMW kan toetreden tot een bestaande vzw en/of tot een bestaande ziekenhuisvereniging.
Voor beide is een goedkeuring van de Vlaamse Regering vereist.

Indien deze vzw nog geen ziekenhuisvereniging is zoals bepaald in het DLB, volgt het OCMW dezelfde procedure als voor oprichting van een ziekenhuisvereniging.

Indien de vzw reeds een ziekenhuisvereniging is zoals bepaald in het DLB, volgt het OCMW dat toetreedt dezelfde procedure als het OCMW dat een ziekenhuisvereniging opricht.
De ziekenhuisvereniging volgt de procedure tot het wijzigingen van haar statuten naar aanleiding van het toetreden van het OCMW als nieuwe deelgenoot.