Moet het OCMW de goedkeuring aan de Vlaamse Regering vragen om toe te treden tot een bestaande welzijnsvereniging?

Moet het OCMW de goedkeuring aan de Vlaamse Regering vragen om toe te treden tot een bestaande welzijnsvereniging?

Het OCMW kan toetreden tot een bestaande welzijnsvereniging. Hiervoor is geen goedkeuring van de Vlaamse Regering vereist.

De vereniging waartoe dit OCMW wil toetreden en die dus nieuwe deelgenoten wil toelaten, heeft hiervoor wel de voorafgaandelijke instemming van al haar deelgenoten nodig. Voor de OCMW-deelgenoten is deze instemming de beslissing tot instemming van de OCMW-raad.

Door het toelaten van een nieuwe deelgenoot, wijzigingen de statuten van de vereniging want artikel 477 DLB bepaalt dat de statuten alle deelgenoten, hun inbreng en het stemmenaantal van elke deelgenoot moet vermelden. Deze beslissing van de vereniging tot het wijzigen van de statuten is wel onderworpen aan het goedkeuringstoezicht.

Bekijk hiervoor het antwoord op de vraag naar de goedkeuringsprocedure bij een statutenwijziging van een welzijnsvereniging.