Zijn er voorbeelden van ontwerpraadsbesluiten betreffende de aanstelling van een algemeen/financieel directeur na vergelijking van titels en verdiensten? Bestaat er al een voorbeeld van functiebeschrijving? (artikel 583)

Antwoord

Het behoort tot de autonomie van het bestuur om binnen de grenzen van de plaatselijke rechtspositieregeling een functiebeschrijving vast te stellen.

De aanstellende overheid moet haar keuze tussen de kandidaten motiveren in overeenstemming met de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen van 29 juli 1991.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt geen functiebeschrijvingen of modelbesluiten rond vergelijking van titels en verdiensten ter beschikking van de besturen, omwille van de specifieke situatie van elk lokaal bestuur.