Zijn er uitgewerkte salarisschalen voor de decretale graden vanaf de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur?

Wij vinden in het decreet lokaal bestuur en in diverse ontwerpbeslissingen die te vinden zijn geen uitgewerkte salarisschalen terug voor de algemeen directeur, financieel directeur en de adjuncten.  Wel vinden wij de percentages terug die moeten worden toegepast op de huidige weddenschalen. 

Mogen wij hieruit afleiden dat er geen uitgewerkte weddenschalen worden gepubliceerd en zelf de nodige berekeningen (en afrondingen) doen om tot een uitgewerkte schaal te komen ?

 

Artikel 588 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de salarisschaal van de algemeen/financieel directeur gelijk is aan de salarisschaal van de secretaris of financieel beheerder, verhoogd met 30%. De memorie van toelichting verwijst hier naar de artikelen 122 en 124 van het Rechtspositieregelingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, die de minima en maxima vastlegden van de salarisschalen van de secretarissen en financieel beheerders. De besturen waren vrij om salarisschalen vast te stellen binnen deze wettelijke minima en maxima.

Met het Decreet op het Lokaal Bestuur worden enkel die minima en maxima opgetrokken met 30%. Verder wijzigt er niets. Ook nu bevat het wettelijke kader geen uitgewerkte salarisschalen voor de decretale graden. De nieuwe minima en maxima zullen opgenomen worden in het nieuwe Rechtspositieregelingsbesluit, dat op handen is. Voor de algemeen directeurs zullen de bedragen als volgt zijn:

1° gemeenten tot 6.000 inwoners : 31.525 – 50.050

2° gemeenten van 6.001 tot 15.000 inwoners : 39.294,07 – 58.036,33

3° gemeenten van 15.001 tot 20.000 inwoners : 42.602,73 – 62.172,16

4° gemeenten van 20.001 tot 25.000 inwoners : 45.040,72 – 66.308,26

5° gemeenten van 25.001 tot 35.000 inwoners : 47.848,79 – 70.661,54

6° gemeenten van 35.001 tot 50.000 inwoners : 50.765,61 – 74.797

7° gemeenten van 50.001 tot 80.000 inwoners : 54.270,19 – 79.368,60

8° gemeenten van 80.001 tot 150.000 inwoners : 57.470,01 – 83.722,08

9° gemeenten van meer dan 150.000 inwoners : 62.324,20 – 90.251,89

De salarisverhogingen van de algemeen directeurs worden gespreid over vijftien jaar.

 

Voor de financieel directeurs zijn de nieuwe minima en maxima als volgt:

1° gemeenten tot 6.000 inwoners : 29.695,64 – 44.521,01

2° gemeenten van 6.001 tot 15.000 inwoners : 37.016,16 – 54.671,90

3° gemeenten van 15.001 tot 20.000 inwoners : 40.133 – 58.567,98

4° gemeenten van 20.001 tot 25.000 inwoners : 42.429,66 – 62.464,30

5° gemeenten van 25.001 tot 35.000 inwoners : 45.074,95 – 66.330,72

6° gemeenten van 35.001 tot 50.000 inwoners : 47.822,67 – 70.460,94

7° gemeenten van 50.001 tot 80.000 inwoners : 51.124,10 – 74.767,52

8° gemeenten van 80.001 tot 150.000 inwoners : 54.138,41 – 78.868,63

9° gemeenten van meer dan 150.000 inwoners : 58.711,20 – 85.019,90.

 

Voor de adjuncten is er enkel een bepaling dat de raad de salarisschaal vaststelt en dat die lager moet blijven dan die van de algemeen of financieel directeur.

 

Als bijlage vind je, enkel ter illustratie, uitgewerkte salarisschalen voor de directeursfuncties.