Zal regiovorming resulteren in minder intergemeentelijke samenwerkingsverbanden?

Antwoord

De eerste doelstelling van de regiovorming is om de bestuurlijke drukte op de bovenlokale schaal aan te pakken door het werkingsgebied van Vlaamse en lokale samenwerkingsvormen af te stemmen op de regio’s. 

Daarnaast blijft het de einddoelstelling om binnen de regio’s te eindigen met minder tussenstructuren, minder mandaten, meer transparantie en meer daadkracht. De Vlaamse Regering zal daar zelf het goede voorbeeld geven. Zij vraagt aan de lokale besturen om dit engagement op te nemen.