Wordt men van rechtswege directeur wanneer men in één bestuur de functie invult en in het andere de functie waarneemt? Is een waarnemend statuut voldoende om in aanmerking te komen voor combi ?

Antwoord

Neen.

Er wordt enkel in een van rechtswege aanstelling voorzien indien beide ambten door dezelfde personen worden uitgeoefend maar alleen op volgende twee in het DLB limitatief bepaalde wijzen: 1) door een dubbele aanstelling in zowel gemeente als OCMW of 2) met toepassing van art. 76, §3 GD of art. 75, §3 OD via een beheersovereenkomst.