Wordt de mogelijkheid tot uittreding uit bestaande samenwerkingsverbanden versoepeld?

Antwoord

Het kader voor intergemeentelijke samenwerking en gemeentelijke verzelfstandiging in het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur wordt momenteel geëvalueerd. In deze oefening worden ook de toe- en uittredingsmogelijkheden bij samenwerkingsvormen onderzocht.