Wordt de aanstelling van rechtswege van een directeur in openbare zitting of in besloten zitting geagendeerd?

Antwoord

In openbare zitting.

De gemeenteraad kan enkel kennis nemen van de aanstelling van rechtswege. Hij kan er niet over beraadslagen of over stemmen. De raad neemt van die aanstelling van rechtswege kennis in openbare zitting.