Wie beslist over de functiebeschrijving, plaats in het organogram, rechtspositieregeling, … van de passende functie (overgangsregeling decretale raden)?

Antwoord

Voor de decretale graden stelt de gemeenteraad de functiebeschrijving van de adjunct-functie vast. De aanstelling van een adjunct-directeur komt aan de gemeenteraad toe.

Voor de passende functie zal ofwel de gemeente ofwel het OCMW ofwel de verzelfstandigde entiteit van de gemeente ofwel de OCMW-vereniging bevoegd zijn als aanstellende overheid, afhankelijk van bij welke overheid de passende functie gesitueerd is. De beslissingsbevoegdheid zal afhangen van de vraag over welke passende functie het gaat en op welk bevoegdheidsniveau dit gesitueerd of gedelegeerd zit.