Welke beslissingen over de aanstelling van de algemeen directeur en de financieel directeur moeten onderhandeld worden met de vakbonden?

Antwoord

Voor de vaststelling van de nieuwe organieke salarisschaal van de algemeen directeur en de financieel directeur wordt enkel de decretaal voorgeschreven 30% aan de huidige (organieke) salarisschaal van de secretaris/financieel beheerder toegevoegd. Hierover moet daarom niet worden onderhandeld.

Voor de vaststelling van de nieuwe salarisschaal als adjunct of in de “passende functie” zal wel onderhandeld moeten worden als die salarisschaal binnen het bestuur nog niet bestaat.

Het vaststellen van een nieuwe functiebeschrijving is geen grondregeling zoals beschreven in de wet van 1974 betreffende het syndicaal statuut. Hierover hoeft men dus geen onderhandeling met de vakbonden te organiseren.

Het vaststellen van nieuwe bijkomende criteria die de toegang tot de functies van algemeen directeur en financieel directeur regelen en eventueel nieuwe selectieprocedures zijn wel onderhandelingsmaterie. De voorwaarden waaraan men moet voldoen om als personeelslid te worden aangeworven, tot de stage toegelaten of benoemd, met inbegrip van de deelnemingsvoorwaarden voor de eventueel eraan voorafgaande vergelijkende examens, examens of proeven en de regels volgens dewelke de examens worden georganiseerd en de examenprogramma’s worden vastgesteld, zijn grondregelingen volgens de syndicale wetgeving.