Welke beslissingen kunnen lokale besturen nemen tijdens de periode van lopende zaken?

Welke beslissingen kunnen lokale besturen nemen tijdens de periode van lopende zaken?

Tijdens de periode van lopende zaken kunnen lokale besturen alleen maar lopende zaken behandelen. Handelingen die niet tot de lopende zaken behoren, mogen ze pas stellen na een verplicht overleg tussen de gemeenten.

De volgende aangelegenheden vallen onder de noemer lopende zaken:

  • de dringende zaken, zelfs al zijn het zaken van algemeen politiek belang, waarvan de lokale besturen de regeling niet redelijkerwijs kunnen uitstellen;
  • de zaken van dagelijks bestuur waarvan het belang gering is;
  • de zaken die meer zijn dan zaken van dagelijks bestuur maar ook geen algemeen politiek belang hebben, voor zover ze de normale voortzetting of beëindiging zijn van een regelmatig ingezette procedure, ze voor de kritieke periode beleidsmatig zijn beslecht en de besturen ze zonder overhaasting kunnen afwerken.

Tijdens deze periode van lopende zaken moeten de betrokken gemeentebesturen een zekere terughoudendheid in acht nemen bij het nemen van beslissingen, vooral wanneer deze beslissingen ook een belangrijke (financiële) impact hebben op de jaren na de samenvoeging van de gemeenten.

Om te vermijden dat de beslissing van één van de gemeenten - zonder dat de andere gemeente(n) de kans krijgt (krijgen) zich over die beslissing uit te spreken - de nieuwe gemeente bezwaart, is een overleg tussen de gemeenten verplicht.

Relevante regelgeving:

Artikel 11 decreet vrijwillige samenvoeging van gemeenten van 24 juni 2016.