Wat moet men doen als men als huidige "decretale graad" geen kandidaat is voor de directeursfunctie ?

Antwoord

Indien men wordt opgeroepen maar geen kandidaat is, kan men zich eenvoudigweg onthouden van enige kandidaatstelling Het is ook mogelijk schriftelijk kenbaar te maken dat men niet kandideert. Hierbij zou de betrokkene ook suggesties inzake passende functie kunnen opnemen aangezien het begrip ‘passende functie’ in beginsel ook slaat op de competenties en de belangstellingssfeer van het personeelslid.