Wat met een mandaatfunctie bij een aanstelling tot directeur?

Antwoord

In de overgangsbepalingen wordt steeds bepaald dat de aanstelling, van rechtswege of na keuze na vergelijking van titels en verdiensten, geschiedt met behoud van het dienstverband.

Een secretaris of financieel beheerder die vandaag een mandaatfunctie geniet en die van rechtswege of na interne keuze van vergelijking van titels en verdiensten algemeen of financieel directeur wordt, behoudt de mandaatfunctie.

MvT: "De functiehouder behoudt zijn dienstverband, wat betekent dat een mandaathouder bijvoorbeeld zijn contractvoorwaarden behoudt en dat de vastgestelde mandaatperiode blijft doorlopen."