Wat komt er in de plaats van het goedkeuringstoezicht?

Het goedkeuringstoezicht wordt afgeschaft voor samenwerkingsverbanden die binnen de grenzen van een referentieregio vallen. Het wordt vervangen door een meldings- en publicatieplicht en een voorafgaand niet-bindend advies van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de statutenwijzigingen.

Nieuwe samenwerkingsverbanden moeten hun werkingsgebied meteen afstemmen op de regio’s. Bestaande samenwerkingsverbanden moeten zich aanpassen tegen 1 januari 2025 als zij worden opgelegd of gestimuleerd vanuit Vlaanderen, of tegen 1 januari 2031 als het gaat om intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die uitgaan van de lokale besturen. Een specifiek samenwerkingsverband kan echter een aanvraag indienen tot tijdelijk uitstel of definitieve afwijking.