Wat als het maximumbedrag van € 200 miljoen van de schuldovername wordt overschreden?

Het maximumbedrag van over te nemen schulden door de Vlaamse overheid wordt geplafonneerd op 200 miljoen euro. Indien meerdere gemeenten willen instappen in een samenvoegingsoperatie en indien hierdoor het maximumbedrag van 200 miljoen euro wordt overschreden, dan komen slechts die gemeenten in aanmerking voor schuldovername die als eerste de principiële beslissingen tot samenvoeging hebben genomen en kenbaar gemaakt aan de Vlaamse Regering.

Meer info.