Wat als de gemeente in 2019 omwille van een hoger bevolkingscijfer in een hogere klasse terecht komt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de niet aangestelde functiehouder die recht heeft op een gewaarborgde functie (adjunct of passend) met minstens het behoud van salaris ?

Vraag

Wat als de gemeente in 2019 omwille van een hoger bevolkingscijfer in een hogere klasse terecht komt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de niet aangestelde functiehouder die recht heeft op een gewaarborgde functie (adjunct of passend) met minstens het behoud van salaris ?

Antwoord

Artikel 589 DLB bepaalt dat de persoon die niet wordt aangesteld als directeur, minstens met behoud van de salarisschaal die hij/zij kreeg als secretaris/financieel beheerder, wordt aangesteld als adjunct-directeur of in een passende functie van niveau A.

Indien de gemeenteraad voor 1 augustus 2018 een nieuwe directeur aanstelt, gaan alle taken en bevoegdheden van de secretaris/financieel beheerder over naar de directeur. . Op dat ogenblik heeft de niet als directeur aangestelde secretaris of financieel beheerder recht op een gewaarborgde functie met behoud van salaris, hetgeen impliceert dat het de alsdan geldende salarisschaal betreft. Het mee overdragen van een verhoging in 2019 lijkt niet mogelijk te zijn.

MvT: "De nieuwe (waarnemende) functiehouder neemt op 1 augustus 2018 alle ambtsbevoegdheden van de secretarissen en/of financieel beheerders over. Dit houdt ook in dat die laatsten met toepassing van artikel 589, al dan niet voorlopig, een nieuw takenpakket moeten krijgen."