Wat als de gemeente in 2019 in een hogere categorie terechtkomt ? Wordt dit meegenomen bij de berekening van het salaris van de nieuwe directeurs ?

Antwoord

Ja. De salarisschaal van de algemeen directeur is gelijk aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30 %. Hiervoor wordt verwezen naar de salarisschalen van artikel 122 en 124 van het Rechtspositiebesluit van 7 december 2007, samenhangend met de categorieën van inwonersaantallen.

Gelet op deze koppeling, zal een stijging in salarisschaal dus ook betekenen dat het salaris van de directeur stijgt en de 130% berekend wordt op de nieuwe schaal.

MvT: "De algemeen directeur en de financieel directeur krijgen de salarisschaal die verbonden is aan hetgeen bij decreet in overgang wordt bepaald. Hun inschaling is in beginsel gebaseerd op hetgeen is bepaald in artikel 122 en 124 van het besluit van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Het salaris is 130% van [de] gemeentesecretaris."