Wanneer moeten lokale besturen uiterlijk een principiële beslissing tot fusie nemen om aanspraak te kunnen maken op een fusiebonus (schuldovername)?

Een richtdatum voor het nemen van de principiële beslissing tot fusie is er niet. De betrokken besturen moeten het gezamenlijk voorstel tot fusie wel uiterlijk op 31 december 2017 nemen, aangezien de fusie op 1 januari 2019 moet ingaan om van de voordelen van een schuldovername te kunnen genieten.

Gemeenten die in de loop van 2016 of 2017 een principiële beslissing tot samenvoeging nemen, komen dus in aanmerking voor een schuldovername. Als meerdere gemeenten willen instappen in een samenvoegingsoperatie en als daardoor het maximumbedrag van 200 miljoen euro voor alle samenvoegingen die ingaan op 1 januari 2019, wordt overschreden, komen slechts die gemeenten in aanmerking voor schuldovername die als eerste de principiële beslissingen tot samenvoeging hebben genomen en kenbaar maakten aan de Vlaamse Regering. In die zin is een tijdige principiële beslissing aan te raden.

Meer info.