Wanneer gaat de periode van lopende zaken in?

Vanaf de beslissing van de gemeenteraden over het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging treedt een periode van lopende zaken in die loopt tot de dag van inwerkingtreding van de samenvoeging of de dag waarop de Vlaamse Regering beslist om geen gevolg te geven aan het voorstel tot samenvoeging of waarop het Vlaams Parlement het ontwerp van samenvoegingsdecreet verwerpt.

Relevante regelgeving:

artikel 11 van het decreet  vrijwillige samenvoeging van gemeenten