Volstaat de globale beslissing van akkoord over de geplande investeringen in het jaar voorafgaand aan de fusie in beide gemeenten om aan de vereiste van het verplicht overleg te voldoen?

Vraag

Volstaat de globale beslissing van akkoord over de geplande investeringen in het jaar voorafgaand aan de fusie in beide gemeenten om aan de vereiste van het verplicht overleg (in het kader van de regeling over lopende zaken) te voldoen dat is opgenomen in artikel 349 van het decreet over het lokaal bestuur of dient er later bij de specifieke goedkeuring van het dossier nog een overleg plaats te vinden? 

Antwoord

De globale beslissing is voldoende. Indien de gemeenteraden in kennis gesteld worden van het betreffende besluit, volstaat dit als rapportering. Het bewijs van het voldoen aan de vereiste van verplicht overleg met bijhorende rapportering aan de gemeenteraden wordt geleverd door het te vermelden als passage in de betreffende beslissingen van de gemeenteraad.