Vanaf wanneer / op welk tijdstip is er sprake van een aanstelling van rechtswege van een directeur?

Antwoord

Artikel 609 DLB bepaalt dat artikel 581 DLB in werking treedt op de tiende dag na de datum van bekendmaking van het decreet in het Belgisch Staatsblad. Op dat ogenblik (in concreto, op 25 februari 2018) vindt de aanstelling van rechtswege plaats.

MvT: "Door de invulling van rechtswege is hij of zij vanaf de inwerkingtreding de algemeen directeur of financieel directeur als personeelslid van de gemeente en bedient hij of zij in dat ambt zowel de gemeente als het OCMW."