Vanaf wanneer kan de gemeente een verzoek richten aan de Vlaamse Regering tot vaststelling van een wapen en vlag?

De gemeenteraad van de nieuw gefuseerde gemeente moet het verzoek richten aan de Vlaamse Regering. Zodra de nieuwe gemeenteraad is samengesteld, kan deze dus een aanvraag indienen. 

Juridisch kader

  • het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (B.S. van 2 juli 2007);
  • het Koninklijk Besluit van 6 februari 1837, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 februari 1913 en 9 maart 1995 ( respectievelijk Bulletin du Ministère de l’ Intérieur 1837, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1913 en 22 maart 1995).  

Contactgegevens:

Gemeenten met vragen over de vaststelling van het wapen en de vlag kunnen terecht bij onderstaande contactpersoon:

Vlaamse Heraldische Raad
Pieter Verhoeven
Koning Albert II-laan 19 bus 24
1210 Brussel
Tel.: 02 553 83 26