Valt een budgetwijziging onder de definitie van lopende zaken?

Valt een budgetwijziging onder de definitie van lopende zaken voorzien in het fusiedecreet of is voor een budgetwijziging tijdens de periode van lopende zaken steeds een verplicht overleg vereist tussen de betrokken gemeenten?

Er moet geval per geval worden nagegaan wat de impact is van de budgetwijziging. Betreft het een loutere technische wijziging, dan valt dit niet onder het verplicht overleg voorzien tijdens de periode van de lopende zaken. Bij het analyseren van de impact, is niet zozeer het bedrag van belang, wel de impact voor de toekomst.