Overgangsregeling decretale graden: Is een dubbele aanstelling mogelijk (bv. directeur woonzorgcentrum bij het OCMW en adjunct-algemeen directeur bij gemeente) ?

Antwoord

Dit lijkt mogelijk te zijn, bijvoorbeeld via een dubbele halftijdse aanstelling waardoor op die manier tot één passende voltijdse functie wordt gekomen. Bij meer dan voltijdse prestaties gelden opnieuw de arbeids- en sociaalrechtelijke beperkingen.