Over welke autonomie beschikken gemeenten m.b.t. het inrichten van adviesraden n.a.v. de hervormingen binnen het laatste gemeentedecreet?

Uitgebreide vraag (optioneel)

Over welke autonomie beschikken gemeenten m.b.t. het inrichten van adviesraden n.a.v. de hervormingen binnen het laatste gemeentedecreet? Geeft het nieuwe gemeentedecreet het gemeentebestuur de mogelijkheid om de beheersorganen voor culturele infrastructuur op te geven en de volle adviesbevoegdheid hiervan ook over te dragen én te versterken in een overkoepelende Cultuurraad?

Antwoord

Het gemeentedecreet is vervangen door het decreet over het lokaal bestuur. Hierin staan echter geen specifieke bepalingen hieromtrent.

Er is eveneens geen sectorale regelgeving die verplichtingen stipuleert over beheersorganen of adviesorganen. Wel is het Cultuurpact van kracht (meer info: www.cultuurpact.be). Dit is een wet van openbare orde en derhalve van toepassing blijft.

Het is dus een verplichting om een beheersorgaan op te richten voor alle gemeentelijke actoren die ressorteren onder het Cultuurpact. Daarnaast is het lokale bestuur ook verplicht om een adviesorgaan op te richten bij de uitrol van het cultuurbeleid in de gemeente. Een adviesorgaan (bv. cultuurraad) is niet hetzelfde als een beheersorgaan. Adviseren is niet gelijk aan beheren. Beide organen moeten dus apart formeel worden opgericht.

Meer informatie