Op welke manier moeten de beslissingen van de gemeenteraden betreffende een fusie aan de Vlaamse overheid worden overgemaakt?

Volgens het decreet Vrijwillige Samenvoeging van Gemeenten van 24 juni 2016 moeten de gemeenteraden met een gemotiveerde principiële beslissing hun gezamenlijke intentie tot samenvoeging kenbaar maken aan de Vlaamse Regering (artikel 7). Ook het gezamenlijke voorstel tot samenvoeging moet bij de Vlaamse Regering worden ingediend uiterlijk op 31 december van het tweede jaar dat voorafgaat aan de samenvoegingsdatum (artikel 9).

Om te voldoen aan bovenstaande decretale verplichting tot toezending van beide besluiten van de gemeenteraad, kan gebruik gemaakt worden van de online toepassing ‘MIJN BINNENLAND’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur. In onderstaande handleiding wordt uitgelegd hoe dit moet gebeuren.