Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de straatnaam of het busnummer wijzigt een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Als ingevolge een fusie van gemeenten de straatnaam en/of busnummer wijzigt van een onderneming of vereniging is een neerlegging en publicatie van een adreswijziging noodzakelijk  bij het Belgisch Staatsblad. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis doorgevoerd als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs) op voorwaarde dat de publicatie wel beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.  Als er nog bijkomende wijzigingen worden vermeld (ontslag / benoeming bv. ), wordt er geen gratis publicatie voorzien.

De formulieren m.b.t. de adreswijziging kan u hier raadplegen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij info.staatsblad@just.fgov.be  – tel. 0800 98 809