Moeten ondernemingen en verenigingen waarvan de gemeentenaam of postcode wijzigt een melding maken van de adreswijziging aan het Belgisch Staatsblad?

Neen. Als bij fusie van gemeenten enkel een nieuwe naam of postcode (dus niet de straatnaam of het busnummer) wordt aangenomen door de nieuwe gemeente, volstaat de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenvoegingsdecreet van de nieuwe gemeente en hoeven de ondernemingen en verenigingen geen aparte melding meer te maken van een adreswijziging aan het Belgisch Staatsblad.

De diensten van het Belgisch Staatsblad passen op basis van het samenvoegingsdecreet de databanken aan zodat de gebruikers geen hinder ondervinden van een wijziging van postcode of nieuwe naam van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u terecht bij info.staatsblad@just.fgov.be – tel. 0800 98 809