Moeten er in het kader van een fusie nieuwe rulings afgesloten worden bij de btw-administratie?

Antwoord

De wijziging van de naam van de aanvrager of de wijziging van het btw-nummer, omwille van een vrijwillige fusie met een andere gemeente, zal geen impact hebben op de verkregen ruling, zolang de essentiële elementen van de onderzochte situatie of verrichting niet wijzigen. Het is evenwel aan te raden om een avenant aan te vragen bij de bestaande beslissing. De aanvrager van de oorspronkelijke beslissing kan eenvoudigweg per mail verzoeken dat de verkregen btw-ruling van toepassing blijft op de gefuseerde gemeenten, waarop dit op korte termijn zal worden bevestigd door het College van de BTW-administratie. Op deze manier kan de gefuseerde gemeente volledige rechtszekerheid verkrijgen omtrent de toepassing van de oorspronkelijk verkregen btw-ruling.