Moet voor iedere functie in het nieuwe organogram een examen georganiseerd worden?

In het organogram van de nieuwe gemeente krijgen de personeelsleden allemaal een functie of plaats. Moet voor iedere functie een examen georganiseerd moet worden?

Neen, in het geval van een loutere verplaatsing en/of wijziging van de functiebeschrijving is dit niet nodig (dit gaat over het merendeel van het personeelsbestand). Als een nieuwe functie wordt gecreëerd of bij een bevordering, moet er uiteraard wél een (beperkt) examen georganiseerd worden. Het bestuur zelf moet uitmaken welke competenties in dat geval getoetst moeten worden.