Moet er een examen afgelegd worden bij een aanwerving of bevordering tot directeur?

Antwoord

Ja.

De aanwerving of bevordering gebeurt via een objectief gevoerde selectieprocedure. De gemeenteraad stelt daartoe de voorwaarden vast voor het ambt van directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden.

Overeenkomstig artikel 24 van het Rechtspositiebesluit moeten de selectietechnieken voor de gemeentesecretaris en dus algemeen directeur minstens een test bevatten die de managements- en leiderschapscapaciteiten van de kandidaten toetst, afgenomen door een extern selectiebureau. Voor de financieel beheerder en dus financieel directeur bevatten de selectietechnieken ten minste een proef die het financieel-economische inzicht van de kandidaat toetst (dit moet niet door een extern bureau gebeuren).