Moet er bij de oproeping een functiebeschrijving gevoegd worden ? Moet dit een nieuwe functiebeschrijving zijn of kan de huidige voor de decretale graden gehanteerd worden ?

Antwoord

Artikel 583 DLB bepaalt dat de gemeenteraad na oproeping een keuze maakt op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten van de kandidaten. In de rechtspraak wordt over deze vergelijkingstechniek gesteld dat een voorafgaande functiebeschrijving enkel vereist is indien de wet dit voorschrijft. In de overgangsregeling wordt niet in een verplichte voorafgaande functiebeschrijving voorzien.

Anderzijds bepaalt het huidige Rechtspositiebesluit dat de gemeenteraad de functiebeschrijving voor de decretale graden vaststelt.

Het is aangewezen om een nieuwe functiebeschrijving op te stellen. De functiebeschrijving van de oude betrekking bij het OCMW en bij de gemeente voldoet noch volstaat maar kan uiteraard wel een inspiratiebron zijn.