Moet de OCMW-raad niet (mee) beslissen over de aanstelling van de nieuwe directeursfuncties, aangezien deze in 2018 nog niet samenvalt met de gemeenteraad en de nieuwe directeur toch ook het OCMW zal bedienen ?

Antwoord

Neen. Artikel 583 DLB behoudt de aanstelling van de nieuwe directeursfuncties voor aan de gemeenteraad van de gemeente. De directeurs zullen immers personeelsleden bij de gemeente zijn, die weliswaar ook het OCMW bedienen. Indien de secretaris of financieel beheerder van het OCMW als directeur wordt aangesteld, zal deze in dienst komen van de gemeente. De OCMW-raad kan hier hoogstens akte van nemen.