Moet de financiële nota, bij de opmaak van het budget 2018, ook 3 boekjaren omvatten in het geval van fusie?

Moet de financiële nota, bij de opmaak van het budget 2018 van het aangepaste meerjarenplan, ook 3 boekjaren, en dus de periode 2018-2020, omvatten in het geval 2 gemeenten fuseren?

Ja, de financiële nota moet opgemaakt worden voor de periode 2018-2020. Het volstaat om daarin het beleid van 2018 (en voorgaande jaren) en de financiële gevolgen daarvan door te rekenen naar 2019-2020. Die financiële planning zal voor een deel artificieel zijn in het geval van een fusie met ingang van 1 januari 2019, maar het is, ook in het kader van de toetsing van de normen van financieel evenwicht, toch belangrijk om die doorrekening te doen op basis van ‘gelijkblijvend beleid’. ABB zal uiteraard rekening houden met de fusiecontext van de doorrekening bij de behandeling in het kader van het bestuurlijk toezicht.