Moet de financiële nota bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan ook 3 boekjaren omvatten?

Vraag

Moet de financiële nota bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan ook 3 boekjaren omvatten?

Antwoord

Ja, de financiële nota moet steeds minstens 3 boekjaren bevatten. Het volstaat om daarin het beleid van het laatste jaar dat aan de fusie voorafgaat (en voorgaande jaren) en de financiële gevolgen daarvan door te rekenen naar de eerste 2 jaren na de fusie. Die financiële planning zal voor een deel artificieel zijn, maar het is, ook in het kader van de toetsing van de normen van financieel evenwicht, toch belangrijk om die doorrekening te doen op basis van ‘gelijkblijvend beleid’.