Kunnen er verschillende beoordelingscriteria gehanteerd worden voor de aanstelling van de algemeen en de financieel directeur (art. 583, §1, derde lid)? Is een examen, assessment, selectieproef, interview, … mogelijk ?

Antwoord

Er kunnen verschillende criteria gehanteerd worden. Aangezien de criteria in verband moeten staan met de te verlenen functie, is het mogelijk dat deze verschillen voor de functies van algemeen en financieel directeur gezien hun verschillende inhoud.

Instrumenten als een examen, assessment, selectieproef, interview, ... zijn mogelijk.

Artikel 583 DLB bepaalt enkel dat de gemeenteraad, zo er twee kandidaten zijn, op basis van een systematische vergelijking van titels en verdiensten een directeur aanstelt. Het artikel bepaalt niet dat de raad een selectieprocedure moet vaststellen.

Een systematische vergelijking van titels en verdiensten sluit niet uit dat een proef (bijvoorbeeld interview, assessment, …) georganiseerd wordt om de titels en verdiensten van de kandidaten beter te kunnen peilen, de vergelijking en keuze (beter) te kunnen onderbouwen. De proef mag evenwel niet tot gevolg hebben dat een kandidaat wordt uitgesloten. Enkel een ondersteunende proef is bijgevolg mogelijk.