Kunnen de gemeenten na de principiële beslissing tot samenvoeging nog schulden opnemen die in aanmerking komen voor schuldovername?

De leningen die gemeenten nog opnemen na hun principiële beslissing tot samenvoeging kunnen alleen voor schuldovername in aanmerking komen als er geen structuren aan verbonden zijn en de looptijd niet meer dan drie jaar bedraagt.

Meer info.