Is kruiselingse mobiliteit mogelijk tussen secretaris en financieel beheerder?

Antwoord

Neen. In het eerste lid van artikel 589, § 3 DLB wordt afzonderlijk verwezen naar de personen in paragraaf 1 (niet aangestelde secretaris) en paragraaf 2 (niet aangestelde financieel

beheerder), om vervolgens te bepalen dat deze geacht worden te voldoen aan aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden tot eind 2023 voor de respectieve functie van algemeen of financieel directeur. Er wordt niet bepaald dat men ook kruiselings deze mogelijkheid kan genieten.

Voor de wervingsreserve in het tweede lid van paragraaf 2 wordt ook afzonderlijk verwezen naar de personen in paragraaf 1 (niet aangestelde secretaris) en paragraaf 2 (niet aangestelde financieel beheerder. Vervolgens wordt echter meer algemeen bepaald dat deze beide categorieën worden opgenomen in een wervingsreserve, zonder onderscheid. Het lijkt hierbij echter niet de bedoeling te zijn geweest om een kruiselingse interne mobiliteit te creëren, gelet op de principiële functiescheiding tussen secretaris en financieel beheerder, die ook geldt in het decreet lokaal bestuur.