Komt een adjunct/passende functie later nog in aanmerking om directeur te worden ?

Antwoord

Ja. Enerzijds wordt de niet aangestelde functiehouder die als adjunct/passende functie wordt aangesteld geacht te voldoen aan aanwervings- of bevorderingsvoorwaarden voor de functie van directeur en dit tot en met 31 december 2023. Anderzijds kan (facultatief) de gemeenteraad een wervingsreserve vaststellen, waarin de adjunct/passende funcie wordt opgenomen.

Indien geen wevingsreserve wordt aangelegd, zal men na 31 december 2023 afhankelijk van de gestelde voorwaarden kunnen deelnemen aan eventuele toekomstige vacatures voor de directeursfuncties.