Kiest men het best voor aanstelling van de directeur van rechtswege na een nieuwe beheersovereenkomst gemeente-OCMW of voor aanstelling van rechtswege na een oproep door de gemeenteraad met slechts één kandidatuur (bv. bij voorafgaande aanstelling in passende functie) ?

Antwoord

Indien er één functiehouder is, zal deze van rechtswege directeur worden indien er op het ogenblik van de inwerkingtreding van de overgangsbepalingen toepassing is gemaakt van art. 76 §3 GD of art. 75 §3 OD dat voorziet in een uitoefening van beide ambten. In dit geval speelt artikel 581 DLB.

Indien geen toepassing is gemaakt van art. 76 §3 GD of art. 75 §3 OD, komt men in het scenario van artikel 583 DLB terecht (zie verder), waarbij de gemeenteraad de keuze heeft om de enige functiehouder op te roepen dan wel het ambt in te vullen via aanwerving of bevordering. Indien voor oproeping wordt geopteerd, zal de enige functiehouder van rechtswege directeur worden indien deze zich kandidaat stelt.