Kan men vroeger een beslissing nemen over de aanstelling van de directeursfuncties, maar deze pas laten ingaan op 1 augustus 2018?

Antwoord

Dit kan. Artikel 583 DLB bepaalt dat de gemeenteraad "uiterlijk" op 1 augustus 2018 een directeur aanstelt. In de memorie van toelichting bij artikel 587 DLB wordt toegelicht dat de taken en bevoegdheden "uiterlijk" op 1 augustus 2018 naar de nieuwe directeurs overgaan. Een vroegere aanstelling met effectieve ingang vanaf 1 augustus 2018 (uiterste datum) is zodoende mogelijk.

Indien de aanstelling van rechtswege plaats vindt, is een latere inwerkingtreding niet mogelijk