Kan het bestuur tijdens de “lopende zaken” en na 1/8/2018 een opgestarte aanwerving- of bevorderingsprocedure nog verderzetten? (artikel 585)

Antwoord

Als er op 1 augustus 2018 geen aanstellingsbeslissing genomen is, wordt de aanstelling van de eerste algemeen/financieel directeur geschorst tot op de eerste vergadering die volgt op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. In functie van wat er in de eigen rechtspositieregeling staat zal het uitvoerend orgaan wel nog bepaalde procedurehandelingen kunnen verderzetten. De bevoegdheden die in die procedure toegewezen zijn aan de raad als aanstellende overheid kunnen evenwel niet worden verder gezet.