Kan er gevraagd worden om het wapen of de vlag van één van de opgeheven gemeenten te behouden voor de nieuwe gemeente?

Kan er gevraagd worden om het wapen of de vlag van één van de opgeheven gemeenten te behouden voor de nieuwe gemeente?

Ja, de nieuwe gemeente kan vragen om het wapen en/of de vlag van één van de vroegere gemeenten te behouden. Het is evenwel ook mogelijk dat een geheel nieuw wapen bedacht wordt (bijvoorbeeld bij vrijwillige fusie tussen gemeenten van gelijkaardige grootte en profiel).

Juridisch kader

  • het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (B.S. van 2 juli 2007);
  • het Koninklijk Besluit van 6 februari 1837, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 februari 1913 en 9 maart 1995 ( respectievelijk Bulletin du Ministère de l’ Intérieur 1837, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1913 en 22 maart 1995).  

Contactgegevens:

Gemeenten met vragen over de vaststelling van het wapen en de vlag kunnen terecht bij onderstaande contactpersoon:

Vlaamse Heraldische Raad
Pieter Verhoeven
Koning Albert II-laan 19 bus 24
1210 Brussel
Tel.: 02 553 83 26