Kan elke oorspronkelijke gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, tot de datum van samenvoeging alle beslissingen nemen?

Vraag

Kan elke oorspronkelijke gemeente, na de definitieve beslissing tot fusie, tot de datum van samenvoeging alle beslissingen nemen (waarbij in bepaalde gevallen de overlegprocedure zoals voorzien in het decreet over het lokaal bestuur wordt toegepast) of zijn een aantal beslissingen gewoonweg verboden onder de periode van lopende zaken?

Antwoord

Vanaf de beslissing van de gemeenteraden over het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging treedt een periode van lopende zaken in.

Tijdens deze periode kunnen lokale besturen alleen maar lopende zaken behandelen. Er wordt geen verbod opgelegd in het fusiedecreet en het Decreet Lokaal Bestuur om bepaalde beslissingen te nemen tijdens de periode van lopende zaken. Wel wordt een verplicht overleg voorzien tussen de gemeenten voor handelingen die niet tot de lopende zaken behoren.