Kan een preventief geschorste functiehouder zich kandidaat stellen voor de functie van naar de functie van algemeen/financieel directeur ? Een langdurig zieke? Een op proef benoemde?

Antwoord

Al deze personen kunnen zich kandidaat stellen. Artikel 583 DLB spreekt van "titularis" van het ambt. De opgesomde personen worden niet uitgesloten.