Kan een OCMW-secretaris die geen algemeen directeur wordt als secretaris ter beschikking gesteld worden van bijvoorbeeld een woonzorgbedrijf?

Antwoord

Een terbeschikkingstelling vanuit de functie van OCMW-secretaris naar een passende functie (directeur woonzorgbedrijf) is niet mogelijk.

Artikel 589 DLB bepaalt dat de persoon die geen algemeen directeur wordt, op persoonlijke titel en met behoud van de aard van zijn dienstverband en geldelijke anciënniteit wordt aangesteld, hetzij als adjunct-algemeen directeur, hetzij in een passende functie van niveau A in de gemeente, OCMW of een verzelfstandigde entiteit van gemeente of OCMW. Zodra de algemeen directeur wordt aangesteld, verdwijnt de functie van secretaris en is een ter beschikking stelling vanuit een niet-bestaande functie niet mogelijk.