Kan een OCMW geen beroep meer doen op een gewestelijk ontvanger, als er in de gemeente een financieel beheerder aanwezig is die financieel directeur wordt? Kan dat wel nog bij plotse onbeschikbaarheid van de financieel directeur? (artikel 590)

Antwoord

Als de financieel beheerder van de gemeente financieel directeur wordt, kan een OCMW inderdaad geen beroep meer doen op een gewestelijke ontvanger. Alleen als die financieel directeur plots onbeschikbaar wordt, kan de gemeente nog een beroep doen op een gewestelijk ontvanger, voor zover er een beschikbaar is.