Kan een gemeente tijdens de periode van lopende zaken een belastingreglement vaststellen?

Antwoord

De gemeenten kunnen een verlenging van een bestaand belastingreglement vaststellen tijdens de periode van lopende zaken. Een nieuw belastingreglement in de zin van het belasten van een nieuwe belastingmaterie kunnen we niet als ‘lopende zaken’ beschouwen. Met toepassing van artikel 349 van het decreet over het lokaal bestuur, kan de vaststelling daarvan pas gebeuren na verplicht overleg tussen de gemeenten.