Kan een ander personeelslid dan secretaris of financieel beheerder waarnemend directeur zijn, indien tegen 1 augustus 2018 geen directeur werd aangesteld ?

Antwoord

Ja. Als er tegen 1 augustus 2018 geen titelvoerend algemeen directeur resp. financieel directeur aangesteld is, kiest de gemeenteraad zelf wie ze als waarnemer aanstelt. Dat kan volgens artikel 584 DLB ook iemand anders zijn dan (een van) de huidige secretaris(sen) resp. financieel beheerder(s).

(Enkel) als de gemeenteraad zelf uiterlijk op 1 augustus 2018 geen waarnemer aangesteld heeft treedt de decretale, ambtshalve regeling in werking en zal de secretaris resp. financieel

beheerder met de meeste anciënniteit in de functie als waarnemer aangesteld zijn. Deze waarneming van rechtswege wordt wel voorbehouden aan de zittende secretarissen en financieel beheerders, zodat in dat geval een ander personeelslid niet in aanmerking komt. Dit aangezien artikel 584 DLB hiervoor opnieuw verwijst naar artikel 583, eerste lid DLB waarin sprake is van de ‘titularis’ van het ambt fan secretaris of financieel beheerder.

MvT: "In het geval er geen algemeen directeur of waarnemend algemeen directeur is op 1 augustus 2018, wordt de functie van directeur van rechtswege waargenomen tot na de verkiezing. Het is de zittende secretaris met de meeste anciënniteit in dat ambt die dan waarnemer van rechtswege wordt. Indien dat niet (meer) mogelijk is, zal die rol toekomen aan de adjunct-algemeen directeur en als dat niet mogelijk is, wordt een waarnemer aangesteld volgens de vervangingsregeling die de gemeenteraad vaststelt."